בס"ד

JUDAICA ART SILVERSMITHS
 

Channukiya

MN-4

Hight -171mm , 6.73in

MN-6

Hight -210mm , 8.26in

MN-8

Hight -296mm , 11.65in

MN-4+MN-6

 

MN-6+MN-8

 

MN-4+MN-6+MN-8