בס"ד

JUDAICA ART SILVERSMITHS
 

Kiddush Cups page 1

page 1 2
R-1

Hight -139mm , 5.47in

R-2

Hight -129mm , 5.07in

R-3

Hight -132mm , 5.19in

R-4

Hight -130mm , 5.11in

R-5

Hight -132mm , 5.19in

R-6

Hight -130mm , 5.11in

R-7

Hight -122mm , 4.8in

R-7JM

Hight -122mm , 4.8in

R-9

Hight -121mm , 4.76in

R-10

Hight -117mm , 4.6in

R-11ST

Hight -119mm , 4.68in

R-12BPHN

Hight -128mm , 5.03in

R-12JM

Hight -128mm , 5.03in

R-13

Hight -139mm , 5.47in

R-14

Hight -129mm , 5.07in

R-16

Hight -122mm , 4.8in

R-17

Hight -124mm , 4.88in

R-17BPHN

Hight -124mm , 4.88in

page 1 2