בס"ד

JUDAICA ART SILVERSMITHS
 

Kiddush Cups page 2

page 1 2
R-18

Hight -121mm , 4.76in

R-20

Hight -72mm , 2.83in

R-21

Hight -122mm , 4.8in

R-22

Hight -122mm , 4.8in

R-23

Hight -84mm , 3.3in

R-23MH

Hight -84mm , 3.3in

R-30

Hight -131mm , 5.15in

R-35

Hight -146mm , 5.74in

R-38

Hight -87mm , 3.42in

R-39

Hight -90mm , 3.54in

R-40GB

Hight -000mm

R-40GG

Hight -000mm

RV-22

Hight -122mm , 4.8in

R-49ST

Hight -131mm , 5.15in

R-51

Hight -113mm , 4.44in

page 1 2